Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u de lijst met veelgestelde vragen over onze diensten.

Uitvoeringsorganisatie Brandweer & Rampenbestrijding verder
te noemen Brandweer Curaçao.
Na de rellen van 30 mei 1969 realiseerde de overheid dat het voor het Korps Politie niet meer mogelijk is om naast hun primaire taak van handhaving van de openbare orde en veiligheid óók de brandweertaken te blijven verrichtten. In 1973 werden de eerste drie personen uitgezonden om in Nederland de opleiding tot brandweerofficier te volgen. Nadat de eerste drie officieren terug zijn gekomen, weren de eerste aspirant brandwachten op 14 juli 1975 in dienstgenomen. Dus voor de oprichtingsdatum van de stadsbrandweer onder de naam Brandweer Curaçao werd 14 juli 1975 gehanteerd. Voorheen bestond er alleen een kleine luchthavenbrandweer specifiek bedoeld voor de brandbestrijding op de luchthaven.
Er zijn 4 Brandweer kazernes: Mundu Nobo, Rio Canario, Steenrijk en Barber
22 dagdienst – 91 ploegendienst – 1 vrijwilliger totaal 114 personen
Er zijn 4 afdelingen, namelijk:
– Afdeling Stafbureau
– Afdeling Preventie
– Afdeling Repressie, Onderhoud & Logistiek
– Afdeling Preparatie en Opleiding

Aan het hoofd van de organisatie staat een Commandant waaronder de afdeling van Personeelszaken & Algemene zaken en de Manager Kwaliteit & Bijzondere Projecten rechtsreeks vallen. Ook werkt hij nauw samen met de afdeling Preparatie en Opleiding, Preventie, en Repressie, Onderhoud & Logistiek. De afdeling Repressie, Onderhoud & Logistiek heeft als subdivisie de Technische Dienst en Uitrukdienst, waarvan de laatste kazernes heeft te Mundu Nobo, Rio Canario, Steenrijk i Barber.

Het vaststellen van brandveiligheidseisen voor het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar en het voorkomen van ongevallen bij brand.

– Een geldige ID van aanvrager

– Een bewijsdocument van uw zakkelijke of persoonlijke recht m.b.t. het object (huis/bedrijf/auto) enz.

– Indien men wordt gemachtigd; Een geldige ID van gemachtigde en  ondertekend machtigingsverklaring.

– Indien de boom een acuut gevaar/bedreiging vormt voor de mens, doet de brandweer een onderzoek op de situatie en bepaalt hoe het gevaar/bedreiging opgeheven zal worden en welke instanties/partijen er allemaal betrokken zullen worden.

– Indien de boom op openbare weg staat en geen acuut gevaar levert, is het de verantwoordelijkheid van UO Openbare Werken.

– Indien de boom zich in een tuin bevindt en geen acuut gevaar levert, dan is het de verantwoordelijkheid van de bewoners van de tuin waarin de boom zich bevindt. 

Het schild biedt bescherming aan Land Curaçao bij dreigingen. De brandweerhelm in het rood symboliseert dat Brandweer Curaçao aanwezig is om Curaçao te beschermen tegen incidenten. Het Land Curaçao omringt in het blauw staat voor het feit dat Land Curaçao een eiland is omringd door zee. Daarnaast wordt het zeewater gebruikt om branden te blussen. De vlammen staan voor méér waakzaamheid en daarmee komt preventie en preparatie in beeld. In het logo komen de materialen (straalpijpen, zuigbuizen, bijlen en touwen) die de Brandweer gebruikt om zijn taken uit te voeren.

Veelgestelde
vragen

Op deze pagina vindt u de lijst met veelgestelde vragen over onze diensten.

Uitvoeringsorganisatie Brandweer & Rampenbestrijding verder
te noemen Brandweer Curaçao.
Na de rellen van 30 mei 1969 realiseerde de overheid dat het voor het Korps Politie niet meer mogelijk is om naast hun primaire taak van handhaving van de openbare orde en veiligheid óók de brandweertaken te blijven verrichtten. In 1973 werden de eerste drie personen uitgezonden om in Nederland de opleiding tot brandweerofficier te volgen. Nadat de eerste drie officieren terug zijn gekomen, weren de eerste aspirant brandwachten op 14 juli 1975 in dienstgenomen. Dus voor de oprichtingsdatum van de stadsbrandweer onder de naam Brandweer Curaçao werd 14 juli 1975 gehanteerd. Voorheen bestond er alleen een kleine luchthavenbrandweer specifiek bedoeld voor de brandbestrijding op de luchthaven.
Er zijn 4 Brandweer kazernes: Mundu Nobo, Rio Canario, Steenrijk en Barber
22 dagdienst – 91 ploegendienst – 1 vrijwilliger totaal 114 personen
Er zijn 4 afdelingen, namelijk:
– Afdeling Stafbureau
– Afdeling Preventie
– Afdeling Repressie, Onderhoud & Logistiek
– Afdeling Preparatie en Opleiding

Aan het hoofd van de organisatie staat een Commandant waaronder de afdeling van Personeelszaken & Algemene zaken en de Manager Kwaliteit & Bijzondere Projecten rechtsreeks vallen. Ook werkt hij nauw samen met de afdeling Preparatie en Opleiding, Preventie, en Repressie, Onderhoud & Logistiek. De afdeling Repressie, Onderhoud & Logistiek heeft als subdivisie de Technische Dienst en Uitrukdienst, waarvan de laatste kazernes heeft te Mundu Nobo, Rio Canario, Steenrijk i Barber.

Het vaststellen van brandveiligheidseisen voor het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar en het voorkomen van ongevallen bij brand.

– Een geldige ID van aanvrager

– Een bewijsdocument van uw zakkelijke of persoonlijke recht m.b.t. het object (huis/bedrijf/auto) enz.

– Indien men wordt gemachtigd; Een geldige ID van gemachtigde en  ondertekend machtigingsverklaring.

– Indien de boom een acuut gevaar/bedreiging vormt voor de mens, doet de brandweer een onderzoek op de situatie en bepaalt hoe het gevaar/bedreiging opgeheven zal worden en welke instanties/partijen er allemaal betrokken zullen worden.

– Indien de boom op openbare weg staat en geen acuut gevaar levert, is het de verantwoordelijkheid van UO Openbare Werken.

– Indien de boom zich in een tuin bevindt en geen acuut gevaar levert, dan is het de verantwoordelijkheid van de bewoners van de tuin waarin de boom zich bevindt. 

Het schild biedt bescherming aan Land Curaçao bij dreigingen. De brandweerhelm in het rood symboliseert dat Brandweer Curaçao aanwezig is om Curaçao te beschermen tegen incidenten. Het Land Curaçao omringt in het blauw staat voor het feit dat Land Curaçao een eiland is omringd door zee. Daarnaast wordt het zeewater gebruikt om branden te blussen. De vlammen staan voor méér waakzaamheid en daarmee komt preventie en preparatie in beeld. In het logo komen de materialen (straalpijpen, zuigbuizen, bijlen en touwen) die de Brandweer gebruikt om zijn taken uit te voeren.