Preventie, Preparatie
en Dienen

Brandweer Curaçao redt mensen en dieren, voorkomt branden, minimaliseert de kans dat brand zich verspreidt, beperkt brandgevaar en voorkomt en minimaliseert ongelukken op plekken waar brand is uitgebroken. Om deze werkzaamheden, welke zijn verankerd in de wetgeving, uit te kunnen voeren, geven we op professionele wijze advies dat gericht is op preventie. We bieden in tijd van nood en crisis, met toewijding en volharding, assistentie aan de gemeenschap van Curaçao in geval van brand/incidenten. Onze gemeenschap kan altijd rekenen op onze dienstverlening.

fire-extinguisher

Voor noodgevallen kunt u bellen naar 911

Preventie, de beste optie

We integreren preventie in onze diensten en werken proactief om brandveiligheid te garanderen. Laatst hebben we een campagne gelanceerd om de Curaçaose gemeenschap bewust te maken over brandveiligheid in huis. In de toekomst zullen we een project lanceren om ook op scholen bewustzijn te creëren over dit belangrijke onderwerp.

Repressie

De afdeling Repressie is de afdeling die er op uit gaat om assistentie te bieden op locaties waar brand is uitgebroken.

MEER INFORMATIE

Preventie

De afdeling Preventie geeft advies aan diverse instanties met betrekking tot brandpreventie en brandveiligheid.

MEER INFORMATIE

Preparatie en Opleiding

De afdeling Preparatie en Opleiding heeft als voornaamste taak om trainingen voor het personeel van Brandweer Curaçao voor te bereiden.

MEER INFORMATIE

Personeelszaken en Algemene zaken

Onze afdeling Personeelszaken en Algemene zaken coördineert de interne operationele zaken van Brandweer Curaçao.

MEER INFORMATIE

Documenten

Wij beschikken over verschillende documenten waarmee u advies en instructies krijgt over brandveiligheid in huis, in zorgtehuizen, op de kinderopvang, op school en tijdens feestdagen.

Veelgestelde vragen

Hiernaast vindt u de lijst met veelgestelde vragen over onze diensten.

Na de rellen van 30 mei 1969 realiseerde de Curaçaose overheid dat het voor het Korps Politie niet meer mogelijk is om naast hun primaire taak van handhaving van de openbare orde en veiligheid óók de brandweertaken te blijven verrichtten. In 1973 werden de eerste drie personen uitgezonden om in Nederland de opleiding tot brandweerofficier te volgen. Nadat de eerste drie officieren terug zijn gekomen, werden de eerste aspirant brandwachten op 14 juli 1975 in dienst genomen. Dus voor de oprichtingsdatum van de stadsbrandweer onder de naam Brandweer Curaçao werd 14 juli 1975 gehanteerd. Voorheen bestond er alleen een kleine luchthavenbrandweer specifiek bedoeld voor de brandbestrijding op de luchthaven.
Er zijn 4 Brandweer kazernes: Mundu Nobo, Rio Canario, Steenrijk en Barber.

Aan het hoofd van de organisatie staat een Commandant waaronder de afdeling van Personeelszaken & Algemene zaken en de Manager Kwaliteit & Bijzondere Projecten rechtsreeks vallen. Ook werkt hij nauw samen met de afdeling PRO, Preventie en Repressie, Onderhoud & Logistiek. De afdeling Repressie, Onderhoud & Logistiek heeft als subdivisie de Technische Dienst en Uitrukdienst, waarvan de laatste kazernes heeft te Mundu Nobo, Rio Canario, Steenrijk i Barber.

Het vaststellen van brandveiligheidseisen voor het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar en het voorkomen van ongevallen bij brand.

– Een geldige ID van aanvrager

– Een bewijsdocument van uw zakkelijke of persoonlijke recht m.b.t. het object (huis/bedrijf/auto) enz.

– Indien men wordt gemachtigd; Een geldige ID van gemachtigde en  ondertekend machtigingsverklaring.

Het schild biedt bescherming aan Land Curaçao bij dreigingen. De brandweerhelm in het rood symboliseert dat Brandweer Curaçao aanwezig is om Curaçao te beschermen tegen incidenten. Het Land Curaçao omringd door blauw staat voor het feit dat Land Curaçao een eiland is omringd door zee. Daarnaast wordt zeewater gebruikt om branden te blussen. De vlammen staan voor méér waakzaamheid en daarmee komen preventie en preparatie in beeld. Tot slot vertegenwoordigen de materialen (straalpijpen, zuigbuizen, bijlen en touwen) in het logo de daadwerkelijke materialen die de Brandweer gebruikt om zijn taken uit te voeren.

Evenementen

Brandweer Curaçao organiseert diverse evenementen met als doel om een positieve impact te hebben op onze gemeenschap. We organiseren onder andere evenementen om de gemeenschap te informeren over het thema ‘veiligheid’ alsook evenementen om onze brandweerlieden in het zonnetje te zetten. Klik voor meer informatie op ‘Evenementen’.