Preparatie en
Opleiding

De afdeling Preparatie en Opleiding fungeert als een trainingscentrum voor onze organisatie en heeft als voornaamste taak om trainingen voor het personeel van Brandweer Curaçao voor te bereiden, er zorg voor te dragen dat het personeel goed getraind is en over de juiste bekwaamheid en onderwijs beschikt, om zo om te kunnen gaan met de diverse incidenten die zich kunnen voordoen tijdens het werk als Brandweer.

Gespecialiseerd Onderwijs en Studie

Eén van de verantwoordelijkheden van de afdeling is om gespecialiseerd onderwijs en gespecialiseerde studies en trainingen te bieden aan het personeel, zodat ze naar een hogere functie kunnen doorgroeien. Zo krijgt personeel de bekwaamheid om de nieuwe functie op een correcte wijze uit te kunnen voeren. Ook is de afdeling verantwoordelijk voor onderwijs en studie van nieuwe collega’s die bij Brandweer Curaçao komen werken.

De afdeling Preparatie en Opleiding helpt het personeel voor te bereiden op rampenbestrijdingen en koopt materialen in om te gebruiken bij rampenbestrijdingen. Tijdens deze training bereiden ze het personeel van de afdeling Repressie voor op het belangrijke werk van calamiteitenbestrijdingen, zoals grote branden en natuurlijke rampen.

Evacuatieplan

De afdeling Preparatie en Opleiding helpt met het begeleiden van bedrijven, zodat ze een evacuatieplan kunnen opstellen voor hun bedrijf. Als het evacuatieplan aan de voorwaarden voldoet, krijgt het de goedkeuring van Brandweer Curaçao.

De cursus Bedrijfsbrandbestrijding

Een andere activiteit dat wordt verzorgd door de afdeling Preparatie en Opleiding is het aanbieden van de cursus BBB aan ondernemingen en overige instanties. BBB staat voor Bedrijfsbrandbestrijding en gaat over de voorbereiding op brandinterventie bij een onderneming of instantie. Deze voorbereiding wordt gegeven aan werknemers van diverse bedrijven op Curaçao. Tijdens deze cursus geeft het personeel van PRO advies en instructies aan de werknemers, over wat ze moeten doen als er brand ontstaat in het gebouw waar ze werken. Ze leren in de cursus hoe ze zelf de brand kunnen blussen voordat deze escaleert. Wanneer de werknemers de cursus hebben afgerond, krijgen ze een certificaat dat ondertekend is door de Brandweercommandant. Het certificaat geeft aan dat ze in staat zijn om met een kleine brand in hun gebouw om te kunnen gaan. De inschrijvingsperiode voor de cursus is van maart t/m september.

Daarnaast geeft de afdeling ook simulaties van brandevacuaties aan ondernemingen en overige instanties, om ze voor te bereiden voor het geval er een branduitbraak is. Ondernemingen en instanties zijn pas gekwalificeerd om deze simulatie te doen als ze de veiligheidsgoedkeuring hebben ontvangen van de afdeling Preventie, in het bezit zijn van een BBB certificaat én een goedgekeurd evacuatieplan hebben.