Repressie,
Onderhoud & Logistiek

De afdeling Represie is de afdeling die assistentie biedt op locaties
waar brand is uitgebroken. Ook grijpen ze in wanneer er
een ramp op het eiland is.

Noodoproepen

De afdeling Repressie krijgt ongeveer 1.300 oproepen per jaar, om voor incidenten de weg op te gaan en assistentie te leveren. De afdeling opereert 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Burgers dienen naar 911 te bellen wanneer er assistentie nodig is van de afdeling Repressie. Het telefoontje komt binnen bij de politie die vervolgens alle details doorgeeft aan de Brandweercentrale. Op dat moment gaat de brandweer de weg op om de ontstane situatie te verhelpen.

Situaties die assistentie vereisen van de afdeling worden onderverdeeld in 3 categorieën: Prio 1, 2 of 3. Prio 1 geldt wanneer mensen in levensgevaar verkeren of wanneer door de brand grote materiele schade aan vastgoed dreigt te ontstaan. Bij Prio 2 gaat het om gevallen waarbij brand zou kunnen ontstaan of waarbij een gevaarlijk situatie zou kunnen ontstaan met minder urgentie. Bij Prio 3 gaat het om kleine gevallen die niet heel urgent zijn. Een voorbeeld hiervan is het openen van een slot dat geen gevaar vormt voor mensen. Voor wat betreft Prio 1 heeft de afdeling overdag 1 minuut de tijd om er op uit te trekken. Indien dit s’ avonds gebeurt, geldt anderhalve minuut.

Doorlopende training

Het personeel van de afdeling Repressie krijgt continu training zodat ze bekwaam zijn en blijven op al hun werkgebieden. Dit is nodig, omdat incidenten regelmatig van vorm en intensiteit veranderen.

Subafdelingen

De afdeling Repressie bestaat uit 2 verschillende subafdelingen. Het Repressieve gedeelte en het gedeelte van Onderhoud en Logistiek. Het Repressieve gedeelte bestaat uit al het werk wat uitgevoerd wordt om een brand te bestrijden en blussen, wanneer deze ontstaat in een gebouw of op elk ander terrein. De Technische Dienst valt onder de subafdeling Onderhoud en Logistiek en zorgt ervoor dat alle materialen en uitrusting in orde zijn en gereed zijn om incidenten aan te pakken. Het gaat hierbij om alle materialen op de voertuigen, inclusief de slangen en bijlen. Daarnaast bestaat de Technische Dienst uit een sectiehoofd met drie monteurs en een magazijnbeheerder onder hem. Ze zijn belast met onderhoud, logistiek en het beheer van alle materiaal en vervoersmiddelen van Brandweer Curaçao.

De functies van het repressieve gedeelte

Daarbij vallen er diverse functies onder het Repressieve gedeelte zelf. Zo heb je de functie van Manschap, dit zijn de brandweerlieden die er op uit gaan om brand te bestrijden. De Wacht Commandant heeft de operationele leiding op de brandlocatie zelf. Hij coördineert alle activiteiten, zodat de veiligheid van iedereen gegarandeerd kan worden. In het geval er een incident voorkomt dat de aandacht vergt van meer dan 1 post, neemt de Officier de operationele leiding. Boven de Officier kan ook een Hoofd Officier staan, die de activiteiten van de officier coördineert. De afdeling Repressie bestaat in totaal uit 91 personeelsleden die betrokken zijn bij brandbestrijding, waarvan 20 de functie van Wacht Commandant bekleden, of zouden kunnen uitvoeren. De overige 71 personen zijn Manschappen.

Repressief potentieel

De afdeling Repressie heeft 4 soorten vervoersmiddelen om incidenten aan te pakken namelijk; Rescue Wagen, Spuitwagen, Tanker en Ladderwagen. Ook zijn er 4 verschillende brandweerposten; Barber, Steenrijk, Rio Canario en Mundu Nobo. De post bij Mundu Nobo is de hoofdpost van de afdeling Repressie, met het meeste personeel en het grootste deel van de materialen en uitrusting.

7Voertuigen
91Brandweerlieden
4Posten

Brand Aangifte

We hebben ook een online brand aangifteformulier beschikbaar om in te vullen wanneer er een incident is waarbij brand is ontstaan in een gebouw of op elk ander terrein. Personen die door de brand zijn getroffen kunnen hier hun gegevens invullen en vervolgens op ‘indienen’ klikken. Het is een soortgelijk proces als wanneer u aangifte doet bij de politie als u slachtoffer bent geworden van een misdrijf. Wanneer we het ingevulde aangifteformulier hebben ontvangen, zullen we contact opnemen zodat u bij ons kantoor langs kunt komen om deze te tekenen.

    ID-kopie