Onze organisatie

Brandweer Curaçao is in 1975 opgericht. In de loop van de tijd hebben we onze diensten ontwikkeld en hebben we diverse aanzienlijke historische gebeurtenissen ervaren binnen onze organisatie.

Onze organisatie

Brandweer Curaçao is in 1975 opgericht. In de loop van de tijd hebben we onze diensten ontwikkeld en hebben we diverse aanzienlijke historische gebeurtenissen ervaren binnen onze organisatie.

Geschiedenis van Brandweer Curaçao

Vroeger waren brandweerwerkzaamheden onderdeel van het werk van de politie op Curaçao. Maar na de rellen van 30 mei 1969 is duidelijk geworden dat de politie alleen niet meer in staat was om, naast hun werkzaamheden als handhaver van de openbare orde, ook de taak van brandblusser op zich te nemen. Toen is de beslissing genomen om een instantie op te richten die zich enkel zou richten op werkzaamheden die de brandweer toebehoren. Zo is in 1975 het traject gestart om Brandweer Curaçao op te richten.

Vanaf de jaren 80 zijn, naast activiteiten van brand repressie, de brandpreventie activiteiten verder geïntensiveerd. Op dat moment is de afdeling van preventie opgericht, wat heeft geleid tot een vermindering van het aantal grote branden op Curaçao. Hierna hebben we in 1995, samen met de toenmalige gezaghebber, alle assistentie gecoördineerd aan het volk van St. Maarten na de destructieve effecten van orkaan Luis.

Deze activiteiten hebben ertoe geleid dat Brandweer Curaçao de instantie is geworden die alle ontwikkelingen trekt rondom de voorbereiding om de consequenties van rampen te bestrijden. Zo is de afdeling van voorbereiding tegen rampen, de zogenaamde “Rampenburo” ontstaan. Deze afdeling heet momenteel Preparatie, Rampenbestrijding en Opleiding.

Halverwege de jaren 90 hebben we het contact met de brandweer-instanties in Nederland geïntensiveerd. Dit heeft ertoe geleid dat in 1996 een samenwerkingsovereenkomst is getekend met Brandweer Rotterdam. Deze samenwerkingsovereenkomst heeft vanaf 1996 tot heden de kennisuitwisseling tussen Brandweer Curaçao en diverse Nederlandse instanties gefaciliteerd.

Historische gebeurtenissen

 1. 1973

  Het begin

  Er worden 3 lokale personen naar Nederland gestuurd om de studie tot Brandweerofficier te volgen.

 2. 1975

  De eerste officieren

  De 3 officieren komen terug naar Curaçao en dragen bij in de oprichting van Brandweer Curaçao. Zij zijn op 14 juli de eerste kandidaten die in dienst treden.

 3. 1981

  Officieel instellingsbesluit

  Het officiële instellingsbesluit van de Brandweer wordt gepubliceerd.

 4. 1986

  Opleiding

  Van 1975 tot 1986 hebben we het voortouw genomen in het organiseren en voorbereiden van de opleiding tot Brandweer op de andere eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen.

 5. 2000

  Luchthaven Brandweer

  De Brandweer op de luchthaven stapt uit het orgaan en wordt een onafhankelijk orgaan. Het management van de Brandweer gaat over op Curacao Airport Partners.

 6. 2001

  Eerste vrouwelijke repressie werknemer

  In 2001 neemt Brandweer Curaçao haar eerste vrouwelijke repressie werknemer in dienst.

 7. 2010

  Verandering van structuur

  Op 10 oktober 2010 is het mandaat over Brandweer Curaçao overgegaan van de Gezaghebber naar het Ministerie van Justitie.

Brandpreventieweek

Als organisatie willen we graag activiteiten initiëren die de aandacht trekken van de samenleving en zodoende bewustwording creëren met betrekking tot het thema ‘brandveiligheid’. Om deze reden organiseren we een programma van een week lang genaamd Brandpreventieweek. Deze vindt jaarlijks plaats in de week van 9 oktober. Deze datum heeft te maken met een hele grote brand welke vele jaren geleden op die dag heeft plaatsgevonden in de Amerikaanse stad Chicago. Vanaf die dag is er jaarlijks in de week van 9 oktober wereldwijd de brandpreventieweek. Tijdens deze week wordt de samenleving geïnformeerd over hoe brand te voorkomen.

Daarom is ook Brandweer Curaçao jaren geleden gestart met het organiseren van deze week. Het hoogtepunt van de week is de viering van de dag van de brandweer. Deze dag vindt plaats op de zaterdag van de brandpreventieweek. Op deze dag vieren en bedanken we het personeel van Brandweer Curaçao. We organiseren dan verschillende sociale activiteiten zoals evenementen met eten en muziek en zelfs sportactiviteiten.

Wil je meer weten?
Neem contact met ons op!

Wilt u voor uw studie meer weten over onze diensten? We voorzien u graag van informatie. Bezoek onze contactpagina voor meer details.